"สุขแท้ที่แม่ให้"
สามารถกดหรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติ
พระราชดำรัส ภาพพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริและปฏิทินกิจกรรม
สำนักราชเลขาธิการ โดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
กองศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หรือ (EGA) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT)
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชดำรัส ภาพพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริและปฏิทินกิจกรรม สำนักราชเลขาธิการ โดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กองศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT)